نشریه پیام آشوریان

آخرین رویدادها

اخبار بین الملل

نشریه پیام آشوریان

نشریه پیام آشوریان آذر 1396
نشریه پیام آشوریان اسفند 1396
نشریه پیام آشوریان خرداد 1397
نشریه پیام آشوریان شهریور 1397
نشریه پیام آشوریان آذر 1397
نشریه پیام آشوریان اسفند 1397
نشریه پیام آشوریان خرداد 1398
نشریه پیام آشوریان شهریور 1398
نشریه پیام آشوریان دی 1398
نشریه پیام آشوریان فروردین 1399
نشریه پیام آشوریان تیر 1399
نشریه پیام آشوریان مهر 1399
نشریه پیام آشوریان دی 1399
نشریه پیام آشوریان فروردین 1400
نشریه پیام آشوریان تیر 1400
نشریه پیام آشوریان مهر 1400
نشریه پیام آشوریان دی 1400
نشریه پیام آشوریان اسفند 1400
نشریه پیام آشوریان خرداد 1401
نشریه پیام آشوریان شهریور 1401
نشریه پیام آشوریان آذر 1401
نشریه پیام آشوریان اسفند 1401
نشریه پیام آشوریان خرداد 1402
نشریه پیام آشوریان شهریور 1402
نشریه پیام آشوریان آذر 1402
نشریه پیام آشوریان اسفند 1402
نشریه پیام آشوریان دی 1396
نشریه پیام آشوریان فروردین 1397
نشریه پیام آشوریان تیر 1397
نشریه پیام آشوریان مهر 1397
نشریه پیام آشوریان دی 1397
نشریه پیام آشوریان فروردین 1398
نشریه پیام آشوریان تیر 1398
نشریه پیام آشوریان آبان 1398
نشریه پیام آشوریان بهمن 1398
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت 1399
نشریه پیام آشوریان مرداد 1399
نشریه پیام آشوریان آبان 1399
نشریه پیام آشوریان بهمن 1399
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت 1400
نشریه پیام آشوریان مرداد 1400
نشریه پیام آشوریان آبان 1400
نشریه پیام آشوریان بهمن 1400
نشریه پیام آشوریان فروردین 1401
نشریه پیام آشوریان تیر 1401
نشریه پیام آشوریان مهر 1401
نشریه پیام آشوریان دی 1401
نشریه پیام آشوریان فروردین 1402
نشریه پیام آشوریان تیر 1402
نشریه پیام آشوریان مهر 1402
نشریه پیام آشوریان دی 1402
نشریه پیام آشوریان فروردین 1403
نشریه پیام آشوریان بهمن 1396
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت1397
نشریه پیام آشوریان مرداد 1397
نشریه پیام آشوریان آبان 1397
نشریه پیام آشوریان بهمن 1397
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت 1398
نشریه پیام آشوریان مرداد 1398
نشریه پیام آشوریان آذر 1398
نشریه پیام آشوریان اسفند 1398
نشریه پیام آشوریان خرداد 1399
نشریه پیام آشوریان شهریور 1399
نشریه پیام آشوریان آذر 1399
نشریه پیام آشوریان اسفند 1399
نشریه پیام آشوریان حرداد 1400
نشریه پیام آشوریان شهریور 1400
نشریه پیام آشوریان آذر 1400
نشریه پیام آشوریان ویژه نامه بهمن 1400
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت 1401
نشریه پیام آشوریان مرداد 1401
نشریه پیام آشوریان آبان 1401
نشریه پیام آشوریان بهمن 1401
نشریه پیام آشوریان اردیبهشت 1402
نشریه پیام آشوریان مرداد 1402
نشریه پیام آشوریان آبان 1402
نشریه پیام آشوریان بهمن 1402

انجمن آشوریان تهران

یکی از مهم­ترین آداب اجتماعی آشوریان ایران، چنین بوده که هرگاه جمعیت آنان در شهری روی به فزونی نهاده است، آنان به تاسیس انجمن­های ملی و فرهنگی و اجتماعی مبادرت نموده اند. به همین جهت بود که در سال 1898، پس از مهاجرت عده­ ی کثیری از جوانان آشوری-کلدانی ساکن سلماس به تهران و استخدام در وزارتخانه ­ها و ادارات دولتی، بنیان اولیه­ ی انجمن آشوریان تهران گذارده شد.

شبکه های اجتماعی

t logo 

insta

ارتباط با ما

ایران-تهران-انتهای خیابان آیت الله کاشانی غربی شهر زیبا خیابان شهید آلفرد سرگیز اردوشاهی جنب مجتمع قضایی مفتح پلاک 6 -کد پستی 1474997751

ایمیل: .

تلفن: 44312777

فکس: 44312886

flaq

جستجو